نه سؤالی که اهل سنت هیچ وقت نتوانسته اند جواب دهند!! و

نه سؤالی که اهل سنت هیچ وقت نتوانسته اند جواب دهند!! و

سؤال اول: دلیلی برای مشروعیت خلافت خلفای سه گانه

سؤال دوم: دیدگاه امیرمؤمنان علیه السلام در باره ابوبکر و عمر

سؤال سوم: اتهام احتلام مردان غریبه در خانه عائشه

سؤال چهارم: چرا عائشه و... بر امام خود خروج کردند؟

سؤال پنجم: اتهام هذیان به رسول خدا (ص)

سؤال ششم: صحابه‌ای که به عائشه تهمت فحشا زدند!!

سؤال هفتم: بزغاله عائشه قرآن را تحریف کرد!!

سؤال هشتم: صحابه‌ای که به امیرمؤمنان علیه السلام فحش دادند!!

سؤال نهم : هر کس بمیرد و بر گردن او بیعت با امامی نباشد ، به مرگ جاهلی مرده است .

 

سؤال اول: دلیلی برای مشروعیت خلافت خلفای سه گانه
شما اعتقاد دارید که خلافت ابوبکر، عمر و عثمان، بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله مشروع بوده است؛ پس یک آیه صریح از قرآن کریم؛ و یا یک روایت صریح و صحیح از رسول خدا صلی الله علیه وآله؛ و یا یک دلیل عقلی که عقل سالم آن را بپذیرد؛ و یا یک دلیل قطعی از اجماع صحابه: مبنی بر مشروعیت خلافت ابوبکر ، عمر و عثمان ارائه کنید تا مشروعیت خلافت این سه نفر بر همگان ثابت شود.
سؤال دوم: دیدگاه امیرمؤمنان علیه السلام در باره ابوبکر و عمر
طبق روایت صحیح السندی که در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های معتبر اهل سنت وجود دارد، امیرمؤمنان علیه السلام؛ ابوبکر و عمر را «دروغگو ، گنه‌کار، حیله‌گر، خائن ؛ ظالم ، فاجر و ...» می‌دانسته (النیسابوری القشیری ، ابوالحسین مسلم بن الحجاج (متوفاى261هـ)، صحیح مسلم، ج 3 ص 1378، ح1757، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ناشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت.) حال نظر شما در این باره چیست؟ آیا امیرمؤمنان علیه السلام نعوذ بالله اشتباه کرده که آن دو نفر را منافق معرفی کرده و یا آنان واقعا این چنین بوده‌اند؟
سؤال سوم: اتهام احتلام مردان غریبه در خانه عائشه
طبق فتوای بزرگان اهل سنت، هر کس به یکی از أصحاب به ویژه همسران رسول خدا صلی الله علیه وآله طعن بزند و به آنان دشنام دهد، زندیق است و باید کشته شود.
از طرف دیگر در صحیح مسلم و همچینن صحیح سنن أبی داود تهمت بسیار زشتی به ام المؤمنین عائشه زده شده است و آن این که او مردان غریبه را در خانه خود راه می‌داد، آن مردان شب را تا صبح در خانه عائشه (طبق گفته البانی در کنار عائشه) می‌گذراندند و صبح با حالت احتلام از آن‌جا خارج می‌شدند.(النیسابوری القشیری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج (متوفای261هـ)، صحیح مسلم، ج1، ص239 ح 290، کِتَاب الطَّهَارَةِ، بَاب حُکْمِ الْمَنِیِّ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ناشر: دار إحیاء التراث العربی ـ بیروت.)
سؤال چهارم: چرا عائشه و... بر امام خود خروج کردند؟
طبق روایات صحیح السند عائشه فرماندهی جنگ جمل را به عهده داشت(صحیح البخاری، ج 4 ص 1610، ح4163)
آیا خروج عائشه علیه امیرمؤمنان علیه السلام خروج بر امام به حساب می‌آید یا خیر؟ طبق روایات صحیح السند شما اگر کسی بدون بیعت با یک امام از دنیا برود به مرگ جاهلی مرده است [صحیح البخاری، ج6، ص2588] امام عائشه، طلحه ، زبیر و ... چه کسی بوده است؟
سؤال پنجم: اتهام هذیان به رسول خدا (ص)
طبق روایات بخاری و مسلم، هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله در آخرین لحظات عمر خود، قصد وصیت داشت، عمر بن خطاب و تعدادی از صحابه اجازه این کار را ندادند و گفتند: «هجر رسول الله»( صحیح البخاری، ج3، ص 1111، ح2888)
اما هنگامی که ابوبکر می‌خواست وصیت نامه بنویسد، بی‌هوش شد . وقتی به هوش آمد، دید که عثمان نام عمر را نوشته است . به او گفت: اگر نام خود را هم می‌نوشتی شایسته بودی(اللالکائی ، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور (متوفاى418هـ) ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة ، ج7، ص1403، تحقیق : د. أحمد سعد حمدان ، ناشر : دار طیبة - الریاض – 1402هـ
العبدی ، الحسن بن عرفة (متوفاى257هـ)، جزء ابن عرفة، ص62، تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائی، ناشر: دار الأقصى ـ الکویت، الطبعة: الأولى، 1985م.)
حال سؤال این است که چطور رسول خدا صلی الله علیه وآله در هنگام نوشتن هذیان گفت؛ اما ابوبکر که عمر را انتخاب کرد هذیان نگفت و انتخابش تا قیامت بر همگان حجت و قابل پیروی است .
سؤال ششم: صحابه‌ای که به عائشه تهمت فحشا زدند!!
طبق اعتقاد اهل سنت، تمام صحابه عادل هستند و هیچکدام از آن‌ها عمدا دروغ نمی‌گویند . از طرف دیگر در صحیح بخاری و مسلم آمده است که تعدادی از أصحاب که در جنگ بدر حاضر بودند و جزء السابقون الأولون هستند و در بیعت رضوان نیز حاضر بوده‌اند؛ از جمله حسان بن ثابت و مسطح بن أثاثه و ... به عائشه اتهام فحشاء زده‌اند .( صحیح البخاری، ج6، ص2683، ح 6936)
آیا آن‌ها نیز عادل هستند و راست گفته‌اند؟ اگر همه صحابه عادل هستند؛ پس آن‌ها باید حقیقت را در باره عائشه گفته باشند. اگر دروغ گفته‌اند و به همسر پیامبر تهمت فحشاء زده‌اند؛ پس عادل نیستند.
پاسخ شما از این قضیه چیست؟
سؤال هفتم: بزغاله عائشه قرآن را تحریف کرد!!
شما بارها گفته‌اید که هر کس قائل به تحریف قرآن باشد، کافر است. از طرف دیگر در روایتی که البانی نیز آن را معتبر دانسته، ام المؤمنین عائشه معتقد بوده بزغاله او آیاتی از قرآن خورده و موجب تحریف قرآن گردیده است. آیا شما حاضر هستید که عائشه و بزغاله او را تکفیر کنید؟(صحیح سنن إبن ماجه، ج2 ، ص148)
سؤال هشتم: صحابه‌ای که به امیرمؤمنان علیه السلام فحش دادند!!
طبق اعتقاد شما، هر کس به یکی از صحابه توهین کند و یا دشنام دهد، زندیق است و باید کشته شود(فضائل الصحابة، ج 1 ص 52)
از طرف دیگر آقای ابن تیمیه اعتراف می‌کند که بسیاری از صحابه با امیرمؤمنان علیه السلام دشمن بوده، با آن حضرت جنگیده‌اند و به ایشان دشنام می‌داده‌اند.[ منهاج السنة النبویة، ج7، ص 137ـ138]
سؤال نهم : هر کس بمیرد و بر گردن او بیعت با امامی نباشد ، به مرگ جاهلی مرده است .
(صحیح مسلم ، مسلم النیسابوری ، ج3 ، ص1478و السنن الکبرى ، البیهقی ، ج8 ، ص156 و مجمع الزوائد ، ج5 ،‌ ص218 و مشکاة المصابیح ، ج2 ، ص1088و سلسلة الأحادیث الصحیحة ، ج2 ، ص715)
(مسند احمد ، احمد بن حنبل ، ج4 ، ص96 و مجمع الزوائد ،‌ الهیثمی ، ج5 ،‌ ص218 و مسند الطیالسی ، الطیالسی ، ص295 و الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج7 ، ص49 و حلیة الأولیاء ، ج 3 ،‌ ص22 )


حال بگویید امام زمانتان کیست، عرعور؟ ابوبکر البغدادی یا چه کسی ؟؟؟
همین سؤال آخر برای به چالش کشیدن کل مذهب شما کافی است.

/ 0 نظر / 50 بازدید