احادیث صریح نبوى در کتب اهل سنت و

احادیث صریح نبوى در کتب اهل سنت و

احادیث صریح نبوى در کتب اهل سنت

احادیث پیش رو شامل ده حدیث از احادیث پیامبر اکرم (ص) در مدح حضرت علی علیه السلام برگرفته از کتب اهل سنت است.

 

1- پیامبر " ص " فرمود: اول کس از شما که در حوض کوثر بر من وارد می شود، آن کسى خواهد بود که اول بار، اسلام آورده، یعنى على بن ابیطالب علیه السلام.

این حدیث را حاکم در مستدرک 136/3 نقل کرده و بر صحتش اعتراف نموده است و خطیب بغدادى در تاریخش 81/2 آنراآورده، و در استیعاب 457/2 و شرح ابن ابى الحدید نیز یافت میشود.
و در تعبیر دیگر آمده است: اول هذه الامه ورودا على الحوض اولها اسلاما على بن ابیطالب رضى الله عنه،
این حدیث در سیره حلبیه 285/1، سیره زینى دحلان 188/1 حاشیه سیره حلبیه یافت میشود و در تعبیر دیگر اول الناس ورودا على الحوض اولهم اسلاما على بن ابیطالب " مراجعه کنید بمناقب فقه ابن المغازلى، و مناقب خوارزمى.
2- " پیغمبر " ص " به فاطمه فرمود: تو را به ازدواج کسى درآوردم که بهترین فرد امت من است، علمش از همه بیشتر، و حلمش از همه برتر، و اسلامش بر دیگران اسبق است " مراجعه کنید به صفحه 95 جلد 6 الغدیر علامه امینی .
3- " پیغمبر " ص " به فاطمه فرمود: على در بین اصحاب من اول کسى است که اسلام آورده و سابقه دارترین فردى است که بمقام تسلیم رسیده است. " حدیث صحیحى است مراجعه کنید بصفحه 95 جلد 6 الغدیر علامه امینی.
4-" پیامبر " ص " دست على را گرفته گفت: این ست اول کسى که به من ایمان آورده و اینست اول کسى که روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد، و این ست صدیق اکبر " مراجعه کنید به جلد دوم 314 و 313 "الغدیر علامه امینی
5- از ابى ایوب روایت شده که گفت: رسول خدا " ص " فرمود: هفت سال فرشتگان تنها بر من و على درود میفرستادند. زیرا تنها ما بودیم که نماز میگذاردیم و هیچکس جز ما نماز نمیگذارد.
مناقب فقیه ابن مغازلى با دو سند اسد الغابه 18/4 مناقب خوارزمى. و آنجا است که پرسیدند: چرا چنین باشدیا رسول الله؟ فرمود: زیرا کسى از مردان جز او با من نبود. کتاب فردوس دیلمى، شرح ابن ابى الحدید نقل از رساله اسکافى 258/3، فرائد السمطین باب 47.
6- ابن عباس گوید: پیامبر " ص " فرمود: اول کسى که با من نماز گزارد على بود " فرائد السمطین باب 37 از چهار طریق "
7- معاذ بن جبل گوید: رسول خدا " ص " فرمود: یا على در امتیاز نبوت من در مقابل تو قرار گرفته ام و پس از من پیغمبرى نخواهد بود و تو با هفت امتیاز در مقابل مردم قرار گرفته اى و احدى از قریش را نمیرسد انکار آن فضائل کند: تو اول کسى بوده اى که بخدا ایمان آورده اى و در پیمان با خدا وفادارترین مردم و در امر او استورترین... تا آخر حدیث " حلیه الاولیاء 66/1 "
8- ابو سعید خدرى گوید: رسول خدا " ص " در حالى که دست به پشت على " ع " می زد گفت: یا على هفت خصلت تو راست که در روز قیامت کسى نتواند در آنها با تو محاجه کند تو اول مومنى هستى که بخداایمان آورده اى، تو وفادارترین مومنى هستى که بعهد خدا وفادارى کرده، و تو در امر خدا از همه مومنان استوارترى... تا آخر " حلیه الاولیاء 36/1 ".

9- در بخشى از حدیث ابى بکر هذلى و داود بن ابى هندشعبى از رسول خدا است که به على فرمود: این " على ع " اول کسى است که بمن ایمان آورده و مرا تصدیق کرده و با من نماز گزارده است. " شرح ابن ابى الحدید 256/3 "

10- ابابکر و عمر به خواستگارى فاطمه " ع" اقدام کردند، رسول خدا " ص " آنان را به این عذر که این امر از حدود ماموریت من بیرون است، رد کرد. آنگاه على " ع " بخواستگارى آمد و پیغمبر " ص " پذیرفته، فاطمه " ع " را به ازدواج على " ع " درآورد و بدو فرمود: ترا به ازدواج کسى درآوردم که بر همه امت در اسلام پیشى گرفته است. این حدیث را گروهى از صحابه مانند اسماء بنت عمیس، ام ایمن، ابن عباس و جابر بن عبد اله، روایت کرده اند. " شرح ابن ابى الحدید 257/3 "
/ 0 نظر / 48 بازدید